Les Bones Pràctiques a la Unió Esportiva d’Horta
28.01.2019

Una vegada desenvolupat el treball d’identificació de Les Bones Pràctiques en la Unió Esportiva d’Horta i de fer unes primeres difusions del seu contingut entre els diferents actors que formem el nostre club, hem volgut posar en marxa un programa d’actuacions que donin continuïtat i que potenciï la seva aplicació en tot el seu abast. Amb aquesta finalitat hem iniciat un seguit de sessions amb el col·lectiu que d’una forma molt clara tenen el major protagonisme en aquesta matèria que són els nostres i les nostres tècnics i tècniques.

Entre les funcions que desenvolupen els entrenadors /es de les seccions està el fet d’aplicar i difondre els continguts  del document sobre Les Bones Pràctiques que estan basats en els valors corporatius de l’entitat. 

Les següents actuacions que s’han planificat incorporaran a la resta de col·lectius que formem part del club i per tant realitzarem sessions amb la Junta directiva, les famílies, el Consell consultiu i esportistes, per a conscienciar-nos que tenim una visió comuna i un mateix propòsit que ens farà caminar cap a aquesta direcció.

Aquesta primera sessió amb tots els entrenadors /es ha estat una demostració dels diferents aspectes i conceptes importants com són el lideratge, les habilitats i competències de l’entrenador/a per a conscienciar-los que són molt importants i un col·lectiu clau en aquesta difusió i aplicació de Les Bones Pràctiques. També s’han tractat aspectes relacionats sobre els valors personals que són claus per arribar a l’essència de l’entrenador/a i així apropar-se al compromís amb l’entitat.

Les dues següents sessions programades, seran per cercar l’alineament del valors personals i els de l’entitat, i es tractaran aspectes relacionats amb la gestió de les emocions, el lideratge, etc.

 Formador: